Skottorps Sten

Min roll

Webbdesigner
Webbutvecklare
Underhåll

Verktyg

WordPress
WooCommerce

Uppdrag

Skapande av ny hemsida med webbshop åt entreprenadföretag i Laholm.

Kundens behov

Under vidare dialoger berättade kunden vilka behov som fanns med en ny hemsida. De ville ha möjlighet att visa upp sina produkter som säljs, men dessa var endast beställningsvaror för tillfället. Alltså var ingen direkt webbshop aktuell i denna stund. Utöver försäljning av produkter ville de få fram att de bedriver entreprenad av trädgårdar och liknande.

Dialog med kunden

Under första dialogen med Skottorps Sten fick jag reda på vad det är för typ av företag och hur de bedriver sin verksamhet. Jag fick även möjligheten att berätta hur en hemsida kan hjälpa dem att få sitt företag att växa.

Dialog med kunden

Under första dialogen med Skottorps Sten fick jag reda på vad det är för typ av företag och hur de bedriver sin verksamhet. Jag fick även möjligheten att berätta hur en hemsida kan hjälpa dem att få sitt företag att växa.

Kundens behov

Under vidare dialoger berättade kunden vilka behov som fanns med en ny hemsida. De ville ha möjlighet att visa upp sina produkter som säljs, men dessa var endast beställningsvaror för tillfället. Alltså var ingen direkt webbshop aktuell i denna stund. Utöver försäljning av produkter ville de få fram att de bedriver entreprenad av trädgårdar och liknande.

Mina tankar

Efter att ha hört kundens behov berättade hur jag planerade att gå tillväga med olika lösningar och hemsidans upplägg. Istället för att ha en traditionell webbshop föreslog jag att skapa en liknande variant av en katalog av deras produkter. Som man sedan kan beställa ifrån via ett kontaktformulär.

Katalog av produkter

Jag valde att skapa en anpassad version av en webbshop för att göra en katalog av företagets produkter. Jag skalade bort betalningsfunktionen på webbshopen och ersätta det med ett kontaktformulär där beställningar kan göras. Fördelen med denna metod är att skulle företaget vilja göra en fullskalig webbshop i framtiden är detta möjligt utan några större insatser. Då grunden redan är på plats kan jag bara ta tillbaka betalfunktionen så är webbshopen på plats.

Design

Designen av hemsidan påverkades främst av kundens två huvudbehov. Jag behövde få fram en design som kombinerade försäljningen av deras produkter med en informationshemsida gällande deras tjänster inom entreprenad. Kunden önskade även ett modernt och professionellt utseende. Resultatet blev att jag delade upp de olika huvudbehoven på olika undersidor, så vardera del får fritt spelrum. På huvudsidan kombinerade jag båda områden genom att lägga genvägar till bland annat populära produkter och en större sektion med information om trädgårdsanläggning.

Vidare arbete

Efter att hemsidan var levererad och klar har mitt samarbete med Skottorps Sten fortsatt. Nu hjälper jag företaget regelbundet med underhåll, meddelar om besöksstatistik och skapar nytt innehåll vid behov.

Katalog av produkter

Jag valde att skapa en anpassad version av en webbshop för att göra en katalog av företagets produkter. Jag skalade bort betalningsfunktionen på webbshopen och ersätta det med ett kontaktformulär där beställningar kan göras. Fördelen med denna metod är att skulle företaget vilja göra en fullskalig webbshop i framtiden är detta möjligt utan några större insatser. Då grunden redan är på plats kan jag bara ta tillbaka betalfunktionen så är webbshopen på plats.

Mina tankar

Efter att ha hört kundens behov berättade hur jag planerade att gå tillväga med olika lösningar och hemsidans upplägg. Istället för att ha en traditionell webbshop föreslog jag att skapa en liknande variant av en katalog av deras produkter. Som man sedan kan beställa ifrån via ett kontaktformulär.

Vidarearbete

Efter att hemsidan var levererad och klar har mitt samarbete med Skottorps Sten fortsatt. Nu hjälper jag företaget regelbundet med underhåll, meddelar om besöksstatistik och skapar nytt innehåll vid behov.

Design

Designen av hemsidan påverkades främst av kundens två huvudbehov. Jag behövde få fram en design som kombinerade försäljningen av deras produkter med en informationshemsida gällande deras tjänster inom entreprenad. Kunden önskade även ett modernt och professionellt utseende. Resultatet blev att jag delade upp de olika huvudbehoven på olika undersidor, så vardera del får fritt spelrum. På huvudsidan kombinerade jag båda områden genom att lägga genvägar till bland annat populära produkter och en större sektion med information om trädgårdsanläggning.

Responsiv Design.

Responsiv design innebär att en hemsida fungerar och ser lika bra ut oavsett vilken skärmstorlek som används. Alltså, använder man mobilen så ska hemsidans funktioner och utseende vara anpassad efter denna enhet. En besökare ska inte behöva zooma och ha sig för att kunna använda hemsidan.

Responsiv Design.

Responsiv design innebär att en hemsida fungerar och ser lika bra ut oavsett vilken skärmstorlek som används. Alltså, använder man mobilen så ska hemsidans funktioner och utseende vara anpassad efter denna enhet. En besökare ska inte behöva zooma och ha sig för att kunna använda hemsidan.

Under arbetet med att göra hemsidan responsiv var huvudfokus att få samtliga funktioner på plats för besökare som använder mobila enheter. Därför var det viktigaste att se till så att företagets produktkatalog blev anpassad för både besökare från datorer och mobiler.  

För att öka användarvänligheten på mobilversionen ersattes den traditionella menyn som finns på datorversionen med en så kallad ”hamburgarmeny”. Det innebär att menyn visas efter att en knapp med tre vertikala streck klickas på av besökaren. Även vissa texter och rubriker flyttades för att ta hänsyn till den begränsade skärmytan.

Skillnaden i innehåll är minimal mellan de olika versionerna av hemsidan. All viktig information är den samma mellan versionerna. Det lilla som skiljer är exempelvis antal bilder eller antal exempelprodukter som visas för besökaren. Dessa förändringar gjordes för att förhålla sig till den mindre skärmytan som mobila enheter för med sig.

Under arbetet med att göra hemsidan responsiv var huvudfokus att få samtliga funktioner på plats för besökare som använder mobila enheter. Därför var det viktigaste att se till så att företagets produktkatalog blev anpassad för både besökare från datorer och mobiler.  

För att öka användarvänligheten på mobilversionen ersattes den traditionella menyn som finns på datorversionen med en så kallad ”hamburgarmeny”. Det innebär att menyn visas efter att en knapp med tre vertikala streck klickas på av besökaren. Även vissa texter och rubriker flyttades för att ta hänsyn till den begränsade skärmytan.

Skillnaden i innehåll är minimal mellan de olika versionerna av hemsidan. All viktig information är den samma mellan versionerna. Det lilla som skiljer är exempelvis antal bilder eller antal exempelprodukter som visas för besökaren. Dessa förändringar gjordes för att förhålla sig till den mindre skärmytan som mobila enheter för med sig.